קישור לכתבה

חיסכון וביטוח

התנהלות אחראית ונבונה דורשת חסכונות אפקטיביים מחד ומאידך פתרונות ביטוחיים למקרים שונים. אנחנו ב'הון ביט' מציעים קשת רחבה ומגוונת של אפיקי ביטוח וחיסכון.

חיסכון וביטוח (חיסכון ארוך טווח)

 

- ביטוחי חיים

מחלות קשות או מוות של אחד מבני המשפחה המפרנסים עשויים "להפיל" אסון כפול על המשפחה ולהותיר אותה ללא מקור הכנסה זמין ויציב. ביטוח חיים ('ריסק') נועד להבטיח לבני המשפחה (בן/בת זוג, ילדים, הורים) הכנסה במקרים מצערים של מות קרוב ומפרנס. ביטוח החיים יבטיח רמת חיים נאותה למוטבים בפוליסה. משמעות ביטוח החיים הינו תגמול כספי במקרה של מות המבוטח. התגמול משולם למוטבים. כדאי לשים לב שהתגמול תמיד ישולם למוטב שרשום בפוליסה ולא ליורשים חוקיים כבר היו מקרים בישראל שביטוח החיים שולם לבת זוגו של נפטר שממנה התגרש לפני שנים רבות.

יש לציין שבקרנות הפנסיה קיים ביטוח שארים המשולם כקצבה חודשית לשארי הנפטר.

 

- אובדן כושר עבודה

מה יקרה אם חס וחלילה תאבד את יכולת העבודה באופן זמני או קבוע ולא תוכל לפרנס את בני המשפחה? ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לכסות אותך ואת בני משפחתך במקרה כזה.

פוליסות אובדן כושר העבודה שמציעה 'הון ביט' מותאמות אישית ללקוח ולוקחות בחשבון את אופי הפרנסה ומתווה הסיכונים של המבוטח.
הפוליסה הינה מורחבת למצב של אבדן כושר חלקי וכן מספקת פתרון לתקופת אי התשלום ( שלושה חודשים ראשונים לאחר הפגיעה). יש לשים לב שהגדרת פוליסה הינה עיסוקית ומותאמת למקצועו של המבוטח ביום הפגיעה.

 

- ביטוח בעלי משרה בכירה

דירקטורים, מנכ"לים ונושאי משרות מפתח, חשופים לתביעות שונות מצד עובדים, לקוחות, בעלי מניות וספקים. ביטוח דירקטורים או בעלי משרה בכירה המותאם אישית ע"י 'הון ביט' מגן על המבוטח מהסיכונים המותאמים לאופי המשרה בה הוא מחזיק.

 

- ביטוח מנהלים

ביטח המנהלים הוא ביטוח פנסיוני המוצע למנהלים ועובדים שכירים. ביטוח זה משלב חיסכון לגיל פרישה וכיסויים ביטוחיים נוספים. הביטוח בא לספק פתרון לשנות הפרישה של המבוטח. על פי רוב, משולמת הפרמיה בחלקה הגדול על ידי המעסיק ובחלקה על ידי העובד עצמו. ביטוח המנהלים מעניק הטבות מס למעסיק ולמעביד כאחד וכן כיסוי ביטוחי נאות. ישנן חבילות ביטוח מנהלים שונות המציעות אפשרויות חיסכון מגוונות והבטחת ביטחון כלכלי לאחר הפרישה. 'הון ביט' מתאימה ללקוחותיה ביטוח מנהלים אישי ומלווה את מבוטחיה באופן שוטף.

לביטוח מנהלים שלושה אלמנטים עיקריים:

חיסכון לגיל פרישה ( 67 לגבר, 64 לאשה) – בצורת קצבה חודשית

ביטוח חיים – אופציונלי

ביטוח לאבדן כושר עבודה

יש לציין מספר נתונים: ראשית הפרשה לביטוח מנהלים היא מוכרת לצרכי מס למעסיק ואילו העובד מקבל זיכוי ממס על הפרשתו בסך 35% עד סכום של ________

בנוסף ביטוח המנהלים מאפשר  בחירת מסלולי השקעה, ניוד לחברות ביטוח אחרות, הרחבת ביטוח אובדן הכושר ועוד.

הפרשות העובד והמעביד הן לפי חוק ומחושבות על בסיס תלוש משכורת הברוטו.

5% גמל על חשבון מעסיק- ( ניתן עד 7.5%  כולל אבדן כושר עבודה)

8.33%  פיצויים על חשבון מעסיק

עד 2.5% לביטוח אבדן כושר עבודה

5% גמל עובד על חשבון המועסק

יצוין עוד שמרכיב דמי הניהול בפוליסת ביטוח המנהלים הוא משמעותי (ראה – "מה עדיף" בהמשך)

 

 

קרן פנסיה

שלל קרנות הפנסיה המציעות שירותיהן בישראל מצריכות ליווי בעת בחירת קרן הפנסיה והתאמת קרן הפנסיה לאפשרויותיו וצורכיו של המבוטח. 'הון ביט' מקיימת שיתוף פעולה עם מגוון קרנות פנסיה ורואה חשיבות עליונה בהענקת ביטחון אופטימלי בגיל פרישה ללקוחותיה.

קרן פנסיה משלימה היא אופציה מעולה להפרשות פנסיוניות לעובד והמנהל השכיר.  ההפרשות מקבילות להפרשות של מנהלים קצבה (ראו לעיל).

גם בקרן פנסיה קיימים שלושה אלמנטים: חיסכון לגיל פרישה בצורת קצבה, ביטוח חיים חובה בניגוד לביטוח מנהלים ופנסיית נכות המקבילה לאובדן כושר עבודה הקיים בביטוח המנהלים אולם פחות טובה ממנה.